Δημιουργία τρισδιάστατων δειγμάτων

Τρισδιάστατα τυπωμένα αντικείμενα που μπορούν να παρακολουθούν τη χρήση τους

Πριν από το άνοιγμα καλουπιών, η τρισδιάστατη εκτύπωση μπορεί να βοηθήσει τον πελάτη να δει το πραγματικό σχήμα της φιάλης, τα καπάκια. Εύκολο, πιο γρήγορο να το δείτε.

Μετά την πρώτη έγκριση, στη συνέχεια φτιάξτε καλούπια για μαζική παραγωγή

351